Ettevõttest

Ettevõte Nomiaska OÜ tegeleb laiemas plaanis ehitusega. Kui võtta natukene täpsemalt, siis tegeleme vee-, kütte- ja kanalisatsioonitorustike ehitamise, renoveerimise ja hooldamisega. Tegeleme ka välis vee- ja kanalisatsioonitrasside renoveerimise ja rajamisega.Pakume ka oma klientideleehitus valdkonnas kompleks teenuseid wc-de ja vannitubade ehitamise ja renoveerimisega. Samuti tegeleme ka muude ehitusega seonduvate töödega.Lisaks pakume omalt poolt Eestis vähe aktuaalsena tuntud teenust mis valdab tuleohutus valdkonda. Kõikidele oma klientidele ka tuleohutus valdkonnas tuletõkketsoonide isoleerimist koos muude kommunikatsioonide paigaldamisega. Tuleohutus valdkonnas teenuse osutamiseks omame ka spetsiaalset praktikat ja litsentsi vastava teenuse jaoks. Tuletõkke teenuse osutamisel kasutame Hilti poolt välja töödeldud sertifitseeritud materjale, mis on kooskõlastatud ka päästeametiga nii praktikas, kui teoorias.